Lễ Lá dành cho Thiếu Nhi Xứ Đoàn Kitô Vua - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 28/03/2021.

Thứ Hai, 29-03-2021 | 13:56:05

Chiều Chúa nhật lúc 15h20 ngày 28/3/2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha linh hướng Xứ Đoàn cử hành khai mạc Tuần Thánh, Bắt đầu với nghi thức làm phép lá, rước lá từ cuối Nhà Thờ lên, cử hành Thánh Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem.

Bài Thương Khó và giảng lễ do Cha Micaen Phạm Gia Lâm, trong bài chia sẻ, ngài đã khơi gợi cho các em ý thức về Tuần Thánh, Chúa nhật lễ lá khai mạc thời gian Thánh, Với câu hỏi: ai làm cho tuần này trở thành Thánh? Chính “Chúa Giêsu” Ngài là Đấng Thánh… và Ngài làm cho nó trở nên Thánh, Chúa Giêsu đã trao ban Tình Yêu và sự sống cho nhân loại, Tình yêu Thiên Chúa tỏ bày cho chung ta: Yêu là khiêm nhường và đỉnh điểm của Tình Yêu Thiên Chúa đó là cái chết Cứu Độ….

 

Photo: Đức Hùng GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới