Kiệu Mình Thánh Chúa_21g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 16:02:13

Sau Thánh lễ tiệc ly lúc 21g10 kiệu Mình Thánh Chúa qua bên bàn thờ cạnh, canh thức với Chúa

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới