Kiệu Đức Mẹ quanh Đền Đức Mẹ và Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế sài Gòn

Thứ Năm, 06-05-2021 | 16:05:42

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rước kiệu Đức Mẹ quanh Đền và sân Dòng Chúa Cứu Thế – Chúa Nhật 02/05/2021
 
Photo Đức Tin GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới