Không ai biết chắc sẽ chết giờ nào

Thứ Bảy, 17-06-2017 | 09:08:21

Thần chết đến bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, nên chúng ta phải luôn sẵn sàng chờ đợi nó”  (Thánh Bênađô).

Sự chết đến như kẻ trộm

Mỗi người chúng ta sẽ chết. Điều chắc chắn nhất là chúng ta sẽ chết, nhưng chết vào giờ nào thì không ai biết chắc được. Để chúng ta luôn sửa soạn sẵn sàng, Thánh Phaolô đã nói với chúng ta: “Chính anh chị em đã rõ: ngày của Chúa sẽ đến bất ngờ, như kẻ trộm lúc đêm khuya”(1Tx 5, 2).

Chúa bảo chúng ta: Hãy tỉnh thức, vì Con Người sẽ đến phán xét chúng ta vào giờ chúng ta không ngờ (Lc 12, 40).

Thánh Grêgory đã nói: “Chúng ta không biết trước sẽ chết giờ nào, để chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng.”

Thánh Bênađô nói rằng vì chúng ta có thể chết bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, nên muốn chết lành, được cứu rỗi, phải sẵn sàng đón nhận sự chết: “Thần chết đến bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, nên chúng ta phải luôn sẵn sàng chờ đợi nó.”

Giờ chết còn xa?

Ai cũng biết mình sẽ chết. Nhưng điều tai hại là nhiều người cứ tưởng sự chết còn quá xa, xa tít quá tầm mắt mình. Ngay cả những người già cả, những người đau yếu tật nguyền cũng muốn nghĩ rằng: họ còn sống ít ra 3, 4 năm nữa. Nhưng biết đâu sẽ chết ngay ngày hôm nay vào lúc bất ngờ nhất; người chết đang ngồi, kẻ chết lúc đang ngủ….

Bạn thân mến, ma quỷ thường lừa dối lúc cám dỗ rằng ngày mai ta sẽ đi xưng tội, hãy dứt khoát trả lời ngay với nó: “Ai biết được: hôm nay không phải là ngày cuối của đời tôi?”

 Vào giờ đó, lúc đó tôi quay lưng lại với Chúa, ai biết được, chính là giờ phút cuối cùng của đời tôi. Tôi còn thời giờ đâu để hối lỗi và số phận đời đời tôi thế nào? Chính vào lúc cắn phải mồi độc mà thần chết đã đến cho một số tội-nhân khốn-nạn, đẩy họ xuống địa ngục:“Như cá mắc câu, người tội-lỗi bị mang đi vào giờ tội-lỗi của nó”(Gv 9, 12).

 Ma quỷ đánh lừa người tội-lỗi rằng trường hợp rủi-ro đó không xảy đến cho bạn đâu, hãy trả lời ngay với nó: “Trường hợp đó rất có thể xảy đến với tôi, số phận đời đời tôi sẽ ra sao?”

 Lời nguyện thống hối

Lạy Chúa, con đáng phải sa vào chốn ngục hình vì các tội lỗi con đã phạm“Hỏa ngục là nhà của con”.Nhưng Thánh Phêrô đã ghi: “Thiên Chúa đã nhẫn nại vì anh chị em, để không một ai phải hư đi, trái lại muốn cho hết mọi người ăn năn hối cải” (2Pr 3, 9).

Chúa nhẫn nại chờ đợi con đến nay vì Chúa không muốn con hư mất, nhưng Chúa muốn con sấp mình xuống dưới chân Chúa và van nài lòng thương xót của Chúa:

 “Lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi hải hà của Chúa.”

Tội lỗi con thật nặng nề vì Chúa đã soi sáng cho con. Những người tội-lỗi khác đáng được khoan-hồng hơn, vì họ chưa được ánh sáng chiếu dọi như con. Lạy Đấng Cứu Chuộc con, Chúa là đấng vô tội đã chịu chết khồ nhục trên Thập-giá như một tội-nhân, để “máu Đấng vô tội rửa sạch tội lỗi các tội nhân!”

Lạy Cha chí nhân!  Xin tha thứ cho con vì tình yêu Chúa Giêsu. Xin nghe lời con Chúa, đấng trung-gian bầu-cử và là Trạng-sư của con. Con không những chỉ xin ơn tha thứ, mà con muốn mến Chúa, vì Chúa là Đấng rất đáng mến yêu. Từ đây, con xin hiến dâng hồn xác con, ý muốn và cả sự tự do cho Chúa. Từ đây, con xin xa lánh các dịp hiểm nghèo “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.”

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha”của Cha Thánh Anphongs

Chuyển ngữ: Ông Phêrô Bùi Đắc Hữu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới