Khấn Dòng là hành vi Đức tin chọn Đức Kitô làm trung tâm cuộc đời

Thứ Sáu, 30-06-2017 | 18:27:50

Khấn Dòng là hành vi Đức tin chọn Đức Kitô là bản vị trung tâm cuộc đời của người tu sĩ. Toàn bộ cuộc đời người tu chỉ có ý nghĩa, giá trị, có thể sinh hoa trái, đem lại ơn cứu độ khi được đặt trong Đức Giêsu Kitô.

2017-khan dong (16)

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đã chia sẻ trong Thánh lễ Tuyên Khấn Dòng Chúa Cứu thế hôm nay. Ngài nói rằng điều cốt yếu của người tu là tuyên xưng và sống ở giữa thế giới với một chọn lựa duy nhất là Đức Kitô.

Lời Chúa được công bố rằng “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”. Cha Giuse đã từ trích dẫn Thánh Biển Đức nói rằng không có điều gì quý giá hơn Đức Kitô, dẫn đến những lời đanh thép của Thánh Phaolô, mọi sự là rơm rác so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi, cuối cùng Cha Giuse dẫn vào Hiến Pháp Dòng Chúa Cứu Thế để khẳng định người tu sĩ chọn lựa duy nhất Đức Kitô là bản vị của toàn bộ cuộc đời mình. Qua những diễn giải ấy Cha Giuse mời gọi mọi người chiêm ngắm người tu trong dung mạo Đức Kitô. Đức Giêsu Kitô là duy nhất của người tu, của lời khấn, của cuộc đời dấn thân, của mọi hoạt động… tất cả chỉ có giá trị cứu độ trong Đức Kitô.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 27/06/2017, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam đã cử hành Thánh lễ khấn Dòng cho 17 tu sĩ khấn trọn đời và 13 anh em khấn lần đầu.

Cha Giám tỉnh DCCT chủ tế Thánh lễ đã mời gọi cộng đoàn hiệp thông trong lời tạ ơn và cầu nguyện đầu giờ lễ. Sau Thánh lễ, Ngài thay mặt nhà Dòng và anh em Khấn Dòng, với tấm lòng tri ân, Nhà Dòng vô cùng biết ơn quý cha, quý thân nhân ân nhân và cộng đoàn đã yêu mến anh em tu sĩ và nhà Dòng, không chỉ hiện diện trong Thánh lễ hôm nay mà còn nâng đỡ nhà Dòng suốt bao ngày tháng về nhiều khía cạnh.

An Tự Tâm


Thánh lễ Tuyên Khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế

Lúc 8g30 ngày 27/06/2016 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn


* Một số hình ảnh Thánh lễ Tuyên Khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế

Ngày 27/06/2016 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn

2017-khan dong (1)

2017-khan dong (2)

2017-khan dong (3)

2017-khan dong (4)

2017-khan dong (8)

2017-khan dong (5)

2017-khan dong (6)

2017-khan dong (7)

2017-khan dong (22)

2017-khan dong (23)

2017-khan dong (9)

2017-khan dong (17)

2017-khan dong (18)

2017-khan dong (19)

2017-khan dong (10)

2017-khan dong (20)

2017-khan dong (11)

2017-khan dong (26)

2017-khan dong (24)

2017-khan dong (25)

2017-khan dong (12)

2017-khan dong (27)

2017-khan dong (28)

2017-khan dong (16)

2017-khan dong (15)

2017-khan dong (21)

2017-khan dong (36)

2017-khan dong (47)

2017-khan dong (57)

2017-khan dong (37)

2017-khan dong (31)

2017-khan dong (30)

2017-khan dong (32)

2017-khan dong (35)

2017-khan dong (38)

2017-khan dong (33)

2017-khan dong (34)

2017-khan dong (39)

2017-khan dong (53)

2017-khan dong (54)

2017-khan dong (55)

2017-khan dong (56)

2017-khan dong (40)

2017-khan dong (41)

2017-khan dong (42)

2017-khan dong (29)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới