Khai mạc tam nhật Mừng lễ Thánh Anphongsô Maria Liguori - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Hai, 30-07-2018 | 15:47:23

“Chúa đã chọn chúng ta, để chúng nên thánh” (Ep 1, 4)

Thánh Anphongsô Maria Liguori – Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh

(1696 – 1787)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

 

NGÀY 30/ 07 / 2018: Thứ Hai tuần 17 Thương Niên

Khai mạc Tam nhật Mừng Kính Thánh Anphongsô Maria Liguori

– 17g30: Hành Hương kính Thánh Anphongsô – Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện

– 18g00: Thánh lễ đồng tế với chủ đề: “Con đường sống Thánh và nên Thánh của Anphongsô”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Bề trên Nhà Sàigòn Tôma Trần Quốc Hùng CSsR

Giảng lễ: Cha Đaminh Trần Thật CSsR

Đọc 1 bài đọc: Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phụng ca + đáp ca: Ca đoàn giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới