Khai mạc cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y

Thứ Ba, 11-12-2018 | 21:34:08

“C9” Tiếp tục công việc cải cách Giáo triều Rôma

Cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y đang diễn ra tại Vatican. C9, như nhóm thường được gọi, đang nghiên cứu các kế hoạch sửa đổi Tông Hiến “Pastor Bonus” về Giáo triều Rôma.

Cuộc họp bắt đầu sáng hôm qua, thứ Hai 10/12, và kết thúc vào ngày thứ Tư 12/12.

Hội đồng Hồng y gồm có chín vị linh mục sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng của Nhà nước Thành phố Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, tổng giám mục của thành phố Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục của Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, tổng giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O hèMalley, tổng giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, trưởng ban Thư ký Kinh tế (không có mặt, tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican. Tuy nhiên, hiện có tám thành viên hồng y, vì Hồng y Chile Errazuriz đã từ chức khỏi Hội đồng vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

 Hội đồng Hồng y gồm có chín vị Giám chức sau đây: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican; Đức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, nguyên Tổng Giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay; Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich; Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, Tổng Giám mục Boston; Đức Hồng Y George Pell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Kinh tế (không hiện diện, hiện đang có mặt tại Úc); Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tuy nhiên, hiện chỉ còn tám Hồng y thành viên, vì Đức Hồng y Errazuriz người Chile đã xin từ chức khỏi Hội đồng Hồng y vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Các phiên họp làm việc được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ 30, và vào buổi chiều, từ 4:30 đến 7 giờ tối, và được dành riêng để xem xét thêm về một số Thánh Bộ trong Giáo triều Rôma.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới