Kết thúc công việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục 15 về giới trẻ

Chúa Nhật, 28-10-2018 | 22:27:06

Sau 24 ngày nhóm họp tại Vatican (3-27/10/2018) về chủ đề ”Giới trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”, công việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 15 đã kết thúc tốt đep chiều tối thứ bẩy, 27-10-2018.

Bỏ phiếu thông qua Văn kiện chung kết

Kết thúc công việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục (AFP or licensors)

 Sau khi nghe Đức Hồng Y Tổng tường trình viên Sergio Da Rocha, và hai LM Tổng thư ký đặc biệt: Cha Giacomo Costa SJ và Rossano Sala SDB, cùng với Đức Tổng Giám Mục Bruno Forte thuộc Ủy ban soạn dự thảo, tuyên đọc Văn bản Văn kiện chung kết Thượng Hội Đồng Giám Mục, ban chiều, từ lúc 16.30, các nghị phụ đã bỏ phiếu để thông qua Văn kiện chung kết dài 60 trang, chia làm 3 phần, với 12 chương, gồm 167 đoạn. Các nghị phụ đã bỏ phiếu về từng số. Sau đó văn kiện này đã được đệ lên Đức Thánh Cha và ngài đã cho phép công bố ngay.

 Con số các nghị phụ có quyền bỏ phiếu trong công nghị này là 268 người, nhưng hiện diện trong cuộc bỏ phiếu phần thứ nhất và thứ hai của văn kiện là 249 người, và phần thứ 3 là 248 người. Như vậy có từ 19 và 20 vị vắng mặt.

 Diễn văn kết thúc của Đức Thánh Cha

 Trong diễn văn kết thúc ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói rằng: ”Chúng ta là những người đầu tiên mà Văn kiện chung kết này được gửi đến”. Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một nghị viện, nhưng là một ”không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể hoạt động” và vì thế những thông tin được thông báo có tính cách tổng quát, chứ không phải là những điều đặc thù”. Ngài cũng nhận xét rằng ”kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục không phải là một văn kiện.. Chúng ta đầy các văn kiện. Tôi không biết Văn kiện chung kết này có tạo nên điều gì bên ngoài hay không, nhưng tôi biết rằng nó phải tác động trong chúng ta, phải làm việc trong chúng ta”.

 Đề cập đến tình trạng khó khăn của Giáo Hội hiện nay, Đức Thánh Cha nói: ”Nay là lúc bảo vệ Giáo Hội bằng lời cầu nguyện và thống hối chống lại Kẻ Đại Tố Cáo: tất cả chúng ta là con cái nhơ bẩn nhưng không được làm bẩn Giáo Hội, không được động đến Mẹ”.

 Đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã cám ơn tất cả những người đã làm việc cho Thượng Hội Đồng Giám Mục này, đặc biệt là những người trẻ.

 Ngài cũng tặng cho 460 người đã tham dự và góp phần tiến hành Hội Đồng Giám Mục này một món quà là tấm ảnh bằng đồng có hình nổi diễn tả Chúa Giêsu và môn đệ Ngài yêu mến. Tác phẩm do nghệ sĩ Gino Giannetti người Italia sáng tác và được thực hiện tại nhà đúc Vatican. (Rei 28-10-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới