Iraq: Các nhà lãnh đạo Kitô giáo kêu gọi trợ giúp các Kitô hữu tại Nineveh

Thứ Tư, 16-01-2019 | 07:19:44

‘Xin đừng là những người ngoài cuộc thinh lặng trước bi kịch của chúng tôi’

“Xin đừng là những người ngoài cuộc thinh lặng trước bi kịch của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả anh chị em trợ giúp các Kitô hữu tại Iraq trong khi vẫn còn thời gian”.

Đây chính là lời kêu gọi khẩn cấp dựa trên Lời kêu gọi hành động chung được ký bởi các nhà lãnh đạo của ba Giáo hội Kitô giáo chính ở vùng đồng bằng Nineveh của Iraq và được gửi tới các chính phủ quốc gia và các cơ quan quốc tế khác. Lời kêu gọi này đã được đăng tải vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, bởi Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN).

“Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để tạo điều kiện cho các Kitô hữu trở lại với các cộng đồng tổ tiên tương ứng của họ mà từ đó họ đã bị trục xuất trong cuộc xâm lược của ISIS từ năm 2014 đến năm 2017”. Vì vậy, tuyên bố được ký bởi các đại diện cấp cao của Giáo hội Công giáo Chaldean, Giáo hội Công giáo Syria và Giáo hội Chính Thống Syriac, cùng với các thành viên khác của Ủy ban Tái thiết Niniveh (NRC) đã được thành lập giữa họ vì mục đích này.

Lời kêu gọi hành động cung cấp những chi tiết sau về tiến trình công việc của nó kể từ khi được thành lập vào năm 2017: Trong số 13.904 ngôi nhà được ghi nhận là cần được cải tạo nâng cấp, chưa đến một nửa, 5.746 ngôi nhà hiện đã được cải tạo trong khi hơn 84 ngôi nhà khác hiện đang được cải tạo. Chỉ có 45,68% các gia đình bị buộc phải chạy trốn khỏi vùng đồng bằng Nineveh vào năm 2014 – nghĩa là, 9.060 gia đình – cho đến nay đã quay trở lại.

Điều mà các nhà lãnh đạo tôn giáo này đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ đó là “không chỉ đơn giản là trả lại nhà cửa cho họ, mà hơn nữa là một dự án toàn diện hơn” vốn nhằm mục đích “phục hồi ý thức của họ về phẩm giá con người”.Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với việc phối hợp hỗ trợ tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, để giải quyết “tình trạng nghiêm trọng của sự chấn thương”, và đồng thời “tạo ra sự ổn định kinh tế bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ thông qua việc phát triển các dự án siêu nhỏ và các khoản cho vay” nhằm ngăn chặn việc các cộng đồng này rơi vào tình trạng nghèo đói và quyết định di cư như là kết quả của tình trạng này. Cũng hết sức cần thiết như vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo nhấn mạnh, đó chính là những biện pháp đối với “sự bảo vệ pháp lý đối với các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác cũng như các quyền cơ bản của họ, đặc biệt là quyền công dân”.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với vai trò quan trọng của Ủy ban Tái thiết Niniveh, một ủy ban được thành lập với sự hỗ trợ của ACN để cùng giám sát chương trình tái thiết và phân bổ các nguồn tài chính nhận được. Nhờ vào Ủy ban Tái thiết Niniveh, các nhà lãnh đạo Giáo hội nói, các Kitô hữu thay vì bị phân tán và bị cô lập”, đã tìm cách để “giành lại đời sống cộng đồng của họ”. Họ cũng lưu ý rằng ở khu vực này, “nơi mà tiếng nói và vai trò của các nhà lãnh đạo Giáo hội địa phương mạnh mẽ hơn ở các khu vực khác của Iraq”. “Điều quan trọng là các Giáo hội địa phương khác nhau cùng phối hợp chặt chẽ với nhau, hợp nhất trong sự đa dạng”, và thêm vào đó, sự hợp tác đại kết này đã “truyền cảm hứng cho tinh thần đoàn kết tuyệt vời giữa mọi người dân”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook