Hồng y Hummes: Đức Giáo hoàng rất thanh thản

Thứ Bảy, 03-12-2016 | 09:18:50

ĐHY Hummes: “Nghi ngờ Amoris Laetitia? Số các hồng y nghi ngờ là bốn vị. Chúng tôi là hai trăm người”. Nguyên Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo sĩ trả lời cho các Hồng y Burke, Brandmüller, Caffara và Meisner: “Đức Giáo hoàng thanh thản và ngài đang tiến bước theo đường lối của ngài”

20161203-hummes

Sau khi vị Niên trưởng của Toà án Rota Romana, Đức ông Piô Vito Pinto, nói rằng Đức Giáo hoàng có thể tước mũ đỏ hồng y của các Hồng y Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffara và Joachim Meisner, vì đã đệ trình lên Đức Giáo hoàng một lá thư với yêu cầu làm rõ về tông huấn Amoris Laetitia nhưng sau đó đã công bố công khai lá thư đó, gây hoang mang cho nhiều người, Đức Hồng y Hummes nói: “Họ chỉ là bốn vị hồng y, các hồng y của Giáo hội là hơn hai trăm vị”.

Đức Hồng y người Brazil đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn của Religión Digital.

Đức Hồng y Hummes là một vị hồng y nổi tiếng: nguyên Tổng Giám mục San Paolo và nguyên Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo sĩ. Chính ngài đã đề nghị Đức Jorge Mario Bergoglio nhận danh hiệu giáo hoàng là “Phanxicô”. Là một người hoạt động rất tích cực ở Brazil, mặc dù đã qua tuổi tám mươi, Đức hồng y Hummes được coi là một trong các hồng y gần gũi hơn cả với Đức Giáo hoàng.

Ngài đã dành những lời khá nặng nề để chống lại bốn vị hồng y anh em: “Giáo hội bảo vệ sự duy nhất của mình như là một sự duy nhất trong đa dạng. Sự đa dạng này sẽ bị giảm trừ nếu sự duy nhất bị đe dọa bởi những chia rẽ. Những chia rẽ là điều ác thật sự, không phải là sự đa dạng”. Toàn bộ Hồng y đoàn, ngài nói, “đứng về phía Đức Phanxicô”.

Tất nhiên, Đức Hồng y Hummes nói thêm, “Đức Giáo hoàng có thể quan tâm đến những lý do khiến bốn vị ấy muốn sửa sai ngài, nhưng ngài rất thanh thản, an bình và vẫn tiến bước. Ngài biết đó là con đường đúng đắn mà ngài phải đi theo.”

Matthew Matzuzzi

Vũ Hùngchuyển ngữ

Tags: ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới