Hội Thánh Thánh Thể - Khuôn mặt Thánh Thể của Hội Thánh (4)

Thứ Sáu, 01-06-2018 | 06:30:36

Có những Kitô hữu nhận ra lời mời gọi chỉ cử hành hôn lễ này mà thôi. Khi đó Thánh Thể là bánh sự hiến thánh của họ. Thánh Thể cũng ngỏ lời mời gọi với vợ chồng thế tục, mời gọi họ đào sâu tình yêu họ đến chiều sâu của tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh dành cho nhau

Một Hội Thánh Tin Mừng:

Thánh Thể muốn sự hoán cải tối hậu, sự hiệp thông tột mức này sớm xảy ra, bằng cách đưa sự chết Kitô giáo vào cuộc sống. Nó là bí tích của những đòi hỏi triệt để của Kitô giáo, của lời gọi bước theo Đức Kitô trong sự tuyệt đối của số phận chết và sống lại của Ngài. Nó dạy rằng kẻ tin đều được mời gọi nên thánh, không có hạng giữ các giới răn và hạng giữ thêm các lời khuyên Tin Mừng. Vì mọi Kitô hữu là một kẻ hiệp thông vào mầu nhiệm tuyệt đối, một kẻ được Thánh Thể kêu gọi tới sự thánh thiện cánh chung.

 • Cuộc vượt qua của Đức Kitô là một mức tuyệt đối của kinh nguyên. Đức Giêsu được cố định trên chóp đỉnh cuộc lên cùng Cha, trên điểm nối giữa ước muốn và sự nhậm lời. Tất cả con người Ngài đã nên kinh nguyện. Bằng Thánh Thể, Hội Thánh tập kinh nguyện ấy, tập “cầu nguyện không ngừng”.
 • Đức Kitô Vượt Qua cũng nghèo khó:
 • Ngài đặt mình trong tay Cha. Ngài gặp Cha trong sự trần trụi, đặc điểm của tình mến tột mức, nơi Thiên Chúa hiện hữu, không có gì hết. Trong Thánh Thể, Ngài không phân phát của cải, lương thực: Ngài là tâm bánh được phân phát, làm ta nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài, sự nghèo khó thuộc mức hiên hữu viên mãn của Ngài.
 • Ơn huệ đó của Ngài làm kẻ tin nên những người cho đi: trong cuộc Phục Sinh cùng tận, con người sẽ không có xác nữa, mà là một cái xác thần thiêng, trong sự hiệp thông và hiến ban, thuộc về kẻ khác và về mình. Ngay cả của cải trần gian, Thánh Thể cũng muốn ghi dấu Nước Trời, làm chúng hóa nên những của cải để chia sẻ.
 • Các kẻ hiệp lễ được mời gọi có những tâm tình của Đức Kitô vâng phuc:
 • Không kiêu căng.
 • Sống theo Thần Khí, sự tùng phục Cha.
 • Đặt ý muốn mình phục vụ lợi ích kẻ khác.
 • Sự vâng phục cộng đồng này đồng nghĩa với lòng bác ái, và vì thế, nó là sự tự do hoàn toàn, vì ai được Thần Khí dẫn đưa thì làm điều mình thích, tức là tự do. Thánh Thể là bánh tình yêu và tự do, nó đưa kẻ tin đến chỗ tùng phục nhau, dưới sự dìu dắt của những kẻ chỉ huy việc bác ái.
 • Trong Thánh Thể, Đức Kitô xây dựng Hội Thánh bằng cách kết hiệp Hội Thánh với Ngài, làm Hội Thánh chết cho xác thịt trong lòng mến của Thánh Thần để nên thân mình Ngài và nên trinh khiết. Ở đây, hôn lễ và trinh khiết đồng nghĩa, vì khi cưới Hội Thánh Đức Kitô làm cho Hội Thánh nên trinh khiết.
 • Có những Kitô hữu nhận ra lời mời gọi chỉ cử hành hôn lễ này mà thôi. Khi đó Thánh Thể là bánh sự hiến thánh của họ. Thánh Thể cũng ngỏ lời mời gọi với vợ chồng thế tục, mời gọi họ đào sâu tình yêu họ đến chiều sâu của tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh dành cho nhau. Trung tín tuyệt đối, một sự trung tín cần được thực hiện mỗi ngày, chính là sự tuyệt đối Tin Mừng riêng cho họ, với tư cách vợ chồng thế tục (époux terretres).
 • Vì tuyệt đối các đòi hỏi Tin Mừng kêu gọi tới sự quyết định không thể đổi lai, sự dấn thân không trở lui. Dĩ nhiên, mọi quyết định của con người đều hạn hẹp, mong manh, có thể đổi lại. Ý muốn hiến thánh, sự ưng thuận tuyệt đối chỉ là một hy vọng, một sự tiếp nhận phải đổi mới luôn đối với lời gọi của Thiên Chúa, nhưng tiếng gọi này không thể đổi lai và chứa trong nó sức tiếp nhận nó không ngừng. Thánh Thể là bí tích của lời gọi liên lỉ và sự trung tín bển đỗ.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới