Hội Thánh Thánh Thể - Khuôn mặt Thánh Thể của Hội Thánh (3)

Thứ Năm, 31-05-2018 | 09:19:48

Tội làm con người thiếu vinh quang Thiên Chúa, thiếu thần Khí, Đấng là sự thánh thiện chiếu tỏa của Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa xoá tội trần gian vì có Thần Khí cư ngụ.

Một Hội Thánh được rửa sạch khỏi tội lỗi mình

‘Đây có quan niệm về tội, tha tội’: Ở bàn tiệc Ba Ngôi, mọi sự đều thánh thiện. Hội Thánh Thánh Thể được thanh luyện trong mầu nhiệm mình cử hành, còn hơn trong Phép Rửa.

  • Hội Thánh được thanh luyện không phải do những nghị thức xoá sạch vết nhơ, vì tội còn hơn một vết nhơ, cũng không phải do một quyết định của Thiên Chúa là không gán tội nữa, vì tội chính là tội nhân khép lòng cho sự thánh thiên. Thiên Chúa xoá tội khi thay đổi tội nhân. Hội Thánh được tha thứ trong Thánh Thể vì Hội Thánh đi vào hiệp thông với Chiên Thiên Chúa là sự thánh thiện của Thiên Chúa trong trần gian.
  • Đức Kitô vinh quang, Đức Kitô của Thánh Thể, là sự giải án tuyên công trong hiện thể, là sự thánh hóa của kẻ tin: Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Ðức Kitô Giêsu, Ðấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa: Ðấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và giải thoát anh em,” (1 Cr 1, 30). Thiên Chúa “bày” Ngài như phương hay nơi xá tội, để thanh luyện kẻ đến gần Ngài trong đức tin: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7, 14). Họ không chỉ nại đến giá máu đã được trả xưa kia, mà còn đi vào sự hiệp thông với Đức Kitô, đi vào cái lò Vượt Qua giải án tuyên công kẻ tội lỗi.
  • Tội và tha tội:
  • Vì tội là một sự đoạn giao Giao Ước. Việc tạo dựng đã là Giao ước, vì tạo thành được kêu gọi tiến tới Đức Kitô vinh quang, hiệp thông với Ngài. Sự tội ngăn chăn sức mạnh sáng tạo của Lời gọi, từ khước Giao Ước.
  • Thánh Thể dẫn con người tới tận điểm Lời gọi, tới Đức Kitô, Đấng là Giao Ước vũ hoàn. Thánh Thể là Giao ước mới, là chén hiệp thông, do đó, nó cất tội trần gian: “Này sẽ đến những ngày-sấm ngôn của Ðức Chúa-Ta sẽ lập với nhà Ítraen và nhà Giuđa một giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Aicập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng-sấm ngôn của Ðức Chúa. Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ítraen sau những ngày đó-sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: “Hãy học cho biết Ðức Chúa”, vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa”.(Gr 31, 31-34 báo về cả việc Thiên Chúa thiết lập Giao ước mới lẫn việc Thiên Chúa tha tội).
  • Tội làm con người thiếu vinh quang Thiên Chúa, thiếu thần Khí, Đấng là sự thánh thiện chiếu tỏa của Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa xoá tội trần gian vì có Thần Khí cư ngụ: ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” (Ga 1, 29.32). Thánh Gioan, khi thấy nước, biểu tượng thần Khí chảy từ cạnh sườn Đức Giêsu, lại gọi Đức Giêsu là Chiên Con: (Ga 19, 36). Thế mà Thánh Thể là bí tích của Chiên Con đó và của Thần Khí. Bởi đó Hội Thánh chỉ Thánh Thể mà nói: “Đây Chiên Thiên Chúa …” xoá tội trần gian nhờ Thánh Thần, Đấng là sự tha tội.
  • Nay cũng như xưa, Đức Kitô cùng ăn với kẻ tội lỗi. Ngài đã đến và còn đến vì họ. Thánh Thể được hướng định để thanh tẩy tội lỗi. Chính là với tư cách tội nhân mà kẻ tin tiếp rước Đức Kitô, trong sự bất xứng, nhưng cũng trong tin tưởng.
  • Tuy vậy, Thánh Thể không phải là chỗ độc nhất của sự hòa giải tội nhân. Vì tội chống sự hiệp thông, chống Thánh Thể. Sự tha tội là một ơn hoán cải, tiếp nhân, được dạm ban dưới những hình thức của lời rao giảng “nhân danh Đức Kitô chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà cùng Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Lời mời gọi hoán cải có trước Thánh Thể. Việc cử hành khởi đầu bằng việc nghe Lời Chúa, bằng việc lên đường đi đến sự hiệp thông. Thế nhưng Thánh Thế tha tội vì có nhiều cấp độ trong sự hoán cải và tha tội, cho việc chết đi cho xác thịt khép kín vào mình, sự tha tội có thể không hoàn toàn, vì một cánh cửa không hoàn toàn mở. Nhưng nếu Thánh Thể không là lúc đầu của việc Phúc ân hóa và hoán cải, thì ít ra nó là chóp đỉnh. Một mình nó là Bí tích của sự hoán cải tối hậu, sự thanh luyện cuối cùng: sự hoán cải được thực hiện trong sự chết.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook