Hội Thánh Thánh Thể - Khuôn mặt Thánh Thể của Hội Thánh (2)

Thứ Sáu, 18-05-2018 | 05:54:07

Phục Sinh Tận điểm của sự hy vọng là sự Hiện Diện, sự hiệp thông với Chúa Con, sự phục sinh. Sự hi vọng đi từ sự hiệp thông đến sự hiệp thông.

Một Hội Thánh hy vọng:

Thánh Thể là nguồn hy vọng, vì nó là sự có mãi của cánh chung, là tương lai trong thời hiện tại của Hội Thánh:

 • Khởi điểm sự hy vọng là sự hiên diện, vì sự hiện diện.
  • Là sự chiếm hữu hiện thời, là ơn huệ cùng tận được nhận trước.
  • Là sự hiệp thông đã được sống rồi.
  • Là kinh nghiệm về tương lai.
  • Là sự hiện diện khiến thèm khát, khiến bước đi, vì làm người ta chắc chắn về cuộc gặp gỡ tương lai.
 • Tận điểm của sự hy vọng là sự Hiện Diện, sự hiệp thông với Chúa Con, sự phục sinh. Sự hi vọng đi từ sự hiệp thông đến sự hiệp thông. Trong hiện tại, đối tượng còn vắng bóng cách tương đối. Ngày của Chúa mới chỉ vào lúc bình minh, sự chiếm hữu nhau chưa trọn vẹn, lương thực Hội Thánh dùng còn khơi sâu cơn đói.
 • Thánh Thể hay lương thực này cũng là manna, là sức mạnh nâng đỡ cuộc xuất hành, là lương thực Vượt Qua đích thực. Đức Kitô trong cuộc Phục Sinh của Ngài là Alpha và Omêga, là con đường dẫn từ alpha tới omêga.
 • Trong Hội Thánh Thánh Thể, vận hành tiến đến Đức Kitô và khao khát cuộc giải phóng tương lai được ghi khắc vào vũ hoàn. Ngay từ đầu, con đường hy vọng đã được vạch ra trong chương trình tạo thành.
 • Ba nhân đức đối thần được nói tới: hy vọng Đức Cậy là sự kiếm tìm mức viên mãn của sự tiếp nhận và kết hiệp. Ba nhân đức phải cùng nhau tồn tại nhưng “Đức Mến lớn hơn cả”. Thánh Thể là sự hiệp thông, nó báo trước ngày chỉ một mình Đức Mến được nêu tên, vì khi đó Đức Cậy sẽ nên một với mục đích sự ước mong, Đức Tin sẽ là cửa mở lớn giúp con người hoàn toàn ở trong Thiên Chúa, Đức Mên là ngọn nguồn và xâm nhập mọi sự. Thánh Thể là bí tích của ba nhân đức, cả ba đều là sự hiệp thông và sự kiếm tìm sự hiệp thông: nó chứng tỏ sự hiệp nhất của chúng trong Đức Mến độc nhất.

Một Hội Thánh được hướng định để Phục Sinh

Thánh Thể là một cuộc hội họp để mừng lễ, vì nó mang nơi nó lời đáp cho vấn đề sự chết, vì ở chân trời nó, ngày sống lại loé rạng “ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Ga 6.58). Vì đôi với các Kitô hữu tiên khởi, nó là phương thuốc sự bất tử, thuốc giải độc để khỏi chết, để nói như thánh Irênê, thân xác khỏi hư họại.

Những lời nói ấy thật đáng lạ. Người ta quên các Kitô hữu đã chết rồi sao? Phương thuốc sự bất tử chẳng là sức mạnh để chết, để tử đạo, chứ không phải để sống mãi sao?

Đúng là có nhiều lối nói về Thánh Thể như ta vừa nói, nhưng chúng đều diễn tả thiếu cả.

 • Vì một của ăn, một món thuốc chỉ trợ giúp cách thoáng qua, cách trên mặt mà thôi. Con người vẫn bị sự chết gặm nhấm từ bên trong. Đúng ra, sự hiệp thông Thánh Thể không chữa trị mà đổi mới. Nó thay đổi tận gốc rễ như đã thay đổi với bánh rượu. Người hiệp lễ sống nhờ Đức Kitô, đang vĩnh cửu trong sự chào đời, trong sự tuôn trào đầu tiên của sự sống Thần Khí.
 • Vì khi nghe nói Thánh Thể là phương thuốc sự bất tử. người ta tưởng Thánh Thể ngăn cản sự chết, trong khi nó là bí tích cứu độ sự chết. Thánh Inhaxiô, tuy dùng lối nói “phương thuốc sự bất tử đó”, nhưng khát khao cái chết, lúc người Kitô hữu sinh ra nơi Ngài. Thánh Thể cho người ta sống trong sự chết trong việc chết chung với Đức Kitô, nơi sự chết là sự chào đời của người con. Thế mà khi sự chết là sự chào đời thì nó vĩnh cửu.
 • Vì một của ăn, một phương thuốc là những sự vật, còn Thánh Thể là một sự hiệp thông cá nhân. Một đời sống co cụm, không phải là hiệp thông thì bị đe doạ phải chết. Thánh Thể là bánh ban sự vĩnh cửu, vì nó mở tín hữu cho sự hiệp thông viên mãn. Kitô hữu không tìm sự bất tử, mà tìm sự hiệp thông, yêu mến. Thế mà tình mến và sự chết kết nghĩa với nhau, vì tình yêu đòi có sự chết để hoàn thành mình.
 • Đức Kitô đã phải chết để nên lang quần khôn sánh. Kẻ tin không muốn ở mãi trong sự sống mà khát khao Đức Kitô “Vấn đề là được biết chính Ðức Kitô, nhất là biết quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người” (Pl 3, 10).Thánh Thể không loại bỏ sự chết thể lý, nó chiếm lấy và nuốt sự chết ấy: “Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng”! (1 Cr 15, 54) biến nó nên sự chào đời, vì đã làm nó nên sự hiệp thông. Thánh Thể là mầm mống sự phục sinh (hơn là sự bất tử) trong cái chết cho mình, nó là bánh ban sự hiệp thông viên mãn.
 • Một cuộc sống Phục Sinh trong đó con người sống trong hiệp thông là điều khó luận bàn. Bí quyết của ơn Thánh Thể ở trong Đức Kitô Vượt Qua, Phục Sinh trong sự chết, do sự hiệp thông với Cha Ngài, trong tình mến Thánh Thần.

Một Hội Thánh trong Ba Ngôi:

Đức Kitô là trung gian mang lại sự sống đời đời, vì Ngài là con người ở trong Ba Ngôi và mở cửa Ba Ngôi cho loài người. Con người gặp ơn cứu độ khi cùng đi vào áng mây: (Lc 9, 39) và mầu nhiệm trong đó Cha nói “Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9, 35).

 • Thánh Thể cắm mầu nhiệm Ba Ngôi trong trần gian bằng cách đưa con người vào mầu nhiệm đó. Nhờ Thánh Thể, trời là Đức Kitô Vượt Qua, nơi quy tu trong Ba Ngôi, thêm đông người, vì kẻ tin được Cha sinh hạ khi hiệp thông với Chúa Con.
 • Người ta có thể nói về Thánh Thể rằng Cha tiếp nhân vào bàn ăn, dọn bánh là chính Con của Người, Đấng đã chết và sống lại, rằng Thiên Chúa cho uống rượu mới, cho uống những dòng sông Thần Khí tuôn tràn từ trái tim Đức Kitô trong cuộc Vượt Qua của Ngài.
 • Nhờ Thánh Thể, chung quanh Đức Kitô, bên trong mầu nhiệm Thiên Chúa, một toà nhà được xây dựng những viên đá sống động mang cùng một sự sống của Thần Khí, sẽ đến một ngày, dự phóng “dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa (nhiều mà một)” được thực hiện hoàn toàn.
 • Thần học phải đề cập đến đời sống Ba Ngôi mà Thánh Thể giúp hướng tới. Dĩ nhiên sự sống này không thể được diễn tả bằng sự phân tích, bằng những khái niệm. Thần học bị buộc phải kín đáo nhưng không thể im tiếng về sự sống này.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook