Hội Nghi Thừa Sai Giáo Dân Dòng Chúa Cứu Thế (MLR) Brazil Toàn Quốc

Thứ Bảy, 29-09-2018 | 15:33:09

“Nơi họ, chúng ta nhận thấy sự giàu có phong phú của đặc sủng chúng ta, mà Chúa đã ban cho anh chị em giáo dân, nhờ đó sự hiện diện và lời ngôn sứ có thể tồn tại trong thế giới này.” (Thông điệp Tổng Công Hội XXV, số 13)

Trindade, Brazil – Hai mươi sáu giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế (MLR) Brazil đã gặp nhau tại Trindade từ ngày 21 đến 23 tháng 9 để phác thảo một kế hoạch ban đầu nhằm tiếp tục công việc trong chiều hướng hoạt động truyền giáo DCCT. Hơn nữa, cuộc họp cũng là để tổng hợp các kinh nghiệm khác nhau của các thừa sai giáo dân DCCT trong các Đơn vị DCCT Brazil và tìm kiếm một liên kết với các kiến nghị của Hội nghị Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê với Trung Ương Dòng.

Điều phối bởi Fr. Edézio Borges, C.Ss.R., Trưởng ban Liên hiệp Vùng của Brazil và là người chịu trách nhiệm về MLR, cuộc họp có chủ đề “Các thừa sai giáo dân DCCT thích nghi với kế hoạch tái cấu trúc của Hội Dòng” và khẩu hiệu: ”Các chứng nhân của Đấng Cứu Thế, trong tình liên đới với sứ vụ trong một thế giới bị tổn thương “.

Đến từ tỉnh Rio de Janeiro có các  giáo dân Paulo Alexandre de Oliveira, và Hilda Carlos de Miranda Farias và Dom Muniz đến từ Belo Horizonte. Đối với Paulo Alexandre, sự tương tác với những người từ các đơn vị khác đã mở ra những chân trời mới. “Đó là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc để biết được thực tế của mỗi Tỉnh qua các giáo dân thừa sai, linh mục và tu sĩ. Tôi đã làm mới nhiệm vụ truyền giáo và mở rộng tầm nhìn của mình như là một khả năng cho hành động trong tương lai. Lòng biết ơn của chúng tôi đối với Thánh Anphongsô và tất cả di sản của Ngài đã cho chúng ta thấy Ơn cứu độ với đôi mắt hướng đến những người bị bỏ rơi vật chất và tinh thần nhất,” Paulo nói.

Hilda chia sẻ cùng một ý kiến và coi đây là một trải nghiệm bổ ích, hiệu quả và hứng khởi. “Tất cả chúng ta được thấm nhuần một tinh thần huynh đệ và mở ra để lắng nghe những kinh nghiệm truyền giáo sống động trong các đơn vị khác nhau của đất nước và phù hợp với kế hoạch tái cấu trúc của Hội Dòng. Có một sự chắc chắn rằng cách thức thì mới, nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta trở thành Kitô hữu cho một “Giáo Hội lên đường”, những chứng nhân của Đấng Cứu Thế, ” Hilda nói.

Kết thúc cuộc họp, Ủy ban MLR Quốc gia được thành lập, phù hợp với cấu trúc mới của Hội Dòng Chúa Cứu thế. Các thành viên của nhóm như sau:

– Porto Alegre và Campo Grande: Simone Travinski

– Manaus: Cíntia Maria Farias da Silva

– Rio, São Paulo và Bahia: Thais Goes das Neves

– Fortaleza, Recife và Goiás: Paulo Vitor de Sousa

– Đại diện Tu sĩ: Cha Luiz Vieira Gomes, C.Ss.R.

– Một đại diện của Ban tại Hội nghị Châu Mỹ Latinh và Vùng Caribê: José Staliano

Đại diện này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến cuộc họp quốc gia tiếp theo, đề xuất vào ngày 20-22 tháng 9 năm 2019.

www.provinciadorio.org.br

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới