Hội Nghị của Ban Quản Trị Trung Ương với các Tân Điều Phối Viên các Liên Hiệp Vùng

Thứ Bảy, 20-01-2018 | 21:31:25

Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018, Ban Quản Trị Trung Ương đã gặp các Tân Điều Phối Viên của Các Liên Hiệp Vùng để giới thiệu và lên kế hoạch cho chương trình của Hội Dòng trong suốt thời gian còn lại của chương trình lục niên.

Tham dự cuộc họp cũng có Tổng thư ký, Cha Brendan Kelly, C.Ss.R., và ba Cựu Điều Phối Viên được mời là Cha Jacek Zdrzalek (Châu Âu), Guy-Arnaud Agbossaga (Châu Phi và Madagascar) và Manuel Rodríguez Delgado ( Mỹ Latinh và Caribê).

Các đề tài chính được diễn ra trong cuộc họp kéo dài một tuần này là những tiến triển trong các Liên Hiệp Vùng và các hoạt động của Ban Quản Trị sau Tổng Công Hội XXV; Tình liên đới giữa các Điều Phối Viên, Hội Nghị Vùng, các Văn Phòng và các ban; Ban đào tạo ban đầu và trường kỳ; các chuyến viếng thăm ngoại thường; Các hoạt động của Kế hoạch Tái cấu trúc và kế hoạch trong tương lai bao gồm các cuộc họp, các Ban, Tổ chức các Bề trên, các cuộc họp trong chương trình lục niên, vv.

Tuần làm việc đã rất hiệu quả và hữu ích, mang đến cách đặc biệt cho các Điều Phối Viên mới (Johannes Roemelt, Châu Âu, Châu Phi và Madagascar) và Marcelo Araujo (Latin América và Caribê) các yếu tố và cách thức quan trọng cho nhiệm vụ mới của họ trong các Liên Hiệp Vùng và Hội Dòng.

Ảnh (Từ trái qua phải): Brendan J. Kelly (Tổng thư ký), Guy-Arnaud Agbossega (Cựu Điều phối viên, Châu Phi và Madagascar), Marcelo Araujo (Điều phối viên, Châu Mỹ Latinh và Caribê), Pedro López Calvo (Tổng Cố vấn), Sebastian Ani Datu (Tổng Cố vấn), Manuel Rodriguez Delgado (Cựu Điều phối viên, Châu Mỹ Latinh và Caribê), Nicolas Issifi Ayouba Martin (Tổng Cố vấn), Michael Brehl (Bề Trên Tổng Quyền), Jovencio Ma (Điều phối viên Châu Á và Châu Đại Dương), Johannes Roemelt (Điều phối viên , Châu Âu), Jeffrey Roll (Tổng Cố vấn), Rogerio Gomes(Tổng Cố vấn), Cecilio Alberto Eseverri Laspalas (Phó Tổng Quyền), Jacek Zdrzalek (Cựu Điều phối viên Châu Âu), Zephyrin Luyila (Điều phối viên, Châu Phi và Madagascar), Jack Kingsbury (Điều phối viên, Bắc Mỹ)

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới