Hội nghị CELAM của những người làm công tác mục vụ bản địa

Chúa Nhật, 07-04-2019 | 13:04:16

Cuộc họp của những người làm công tác mục vụ bản địa, được tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của CELAM ( Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh), đã diễn ra tại Latacunga, Ecuador, từ ngày 1 đến 6 tháng 4, thông qua thư ký điều hành CELAM, Linh mục Jorge Ivan Alvarez Gómez. Mục tiêu hội nghị đó chính là nhằm chia sẻ thực tế của các dân tộc bản địa ở Mỹ Latinh cũng như các đề xuất mục vụ hữu ích để củng cố sự hiện diện của Giáo hội.

Được điều phối bởi Đức Nguyên Giám mục Địa phận San Cristobal de las Casas (Mexico), Đức Cha Felipe Arizmendi Esquivel, các tham dự viên sẽ đưa ra sự phân biệt về các tiêu chí cụ thể của việc chăm sóc mục vụ, dưới ánh sáng của Huấn quyền toàn cầu và Mỹ Latinh. Hình thức mục vụ mà Giáo hội hiện đang thực hiện cùng với và cho các dân tộc bản địa sẽ được phân tích, cũng như những thách thức được đặt ra bởi thực tế xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo của mỗi quốc gia.

Theo lộ trình này, Huấn quyền của các Đức Giáo Hoàng sẽ được phân tích, vốn đã nhiều lần nói về quá trình hội nhập Tin Mừng giữa các dân tộc bản địa, bao gồm Thánh Piô X, Thánh Gioan Phaolô II và nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI.

Vào cuối cuộc họp, các đề xuất mục vụ cho các Hội đồng Giám mục của khu vực đã được xác định. Do đó, những sáng kiến này sẽ phát sinh từ những người làm công tác mục vụ, những người đã có được sự giàu có khi nhận được món quà đức tin trong gia đình bản xứ của họ, vốn có thể được coi là một tài sản gấp đôi khi được chia sẻ.

Theo chỉ dẫn của ban tổ chức, tầm quan trọng đặc biệt sẽ được trao cho những kinh nghiệm về sự hội nhập văn hóa bản địa tại giáo phận San Cristobal de las Casas của Mexico, cho phân tích về kế hoạch làm việc của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của CELAM cho đến tận những người dân bản địa được quan tâm, và việc trình bày các đề xuất mục vụ cho khu vực. Việc đi Chặng Đàng Thánh Giá cũng đã được tổ chức cùng với các cộng đồng bản địa địa phương.

M.T. (theo Fides)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook