Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Tháng lễ Đầu Tháng 02/12/2020

Thứ Sáu, 04-12-2020 | 11:47:37

GXĐMHCG: Vào lúc 15g00 ngày 02/12/2020 Thứ Tư đầu mỗi tháng. Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp quanh vùng Sài Gòn lại hành hương lên Đền đẻ cùng nhau làm giờ hành hương, sau đó là nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các thành viên mới.

 

Cha linh hướng mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các thành viên hôm nay gia nhập hội Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đầy ơn Chúa để trở thành những thành viên chính thức của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…. sung cùng là Thánh lễ Tạ ơn Chúa…

 

 

Đức Tin – GXDMHCG.NET

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới