Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn - Thánh lễ Thứ Tư đầu tháng 12/2019

Thứ Sáu, 06-12-2019 | 21:31:59

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi thứ tư đầu mỗi tháng quý hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp thành phố và các vùng lân cân quy tụ về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp và cùng cầu nguyện với Mẹ, sau giờ khi cung nhau làm hành hương dâng kính Mẹ đên 15h30 là Thánh lễ tạ ơn Chúa gìn giữ thánh hóa Hội và gia đinh cũng như từng thành viên trong hội…

Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và gia đinh và từng người trong hội được mọi sự tốt lành trong tình yêu của Chúa qua lời chuyển cầu vF nâng đỡ của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

   

 

Photo Đức Tin GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook