Hội Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miền Nam họp mặt tại Giáo Xứ Chúa Cứu Thế - Phú Dòng

Thứ Hai, 25-06-2018 | 07:02:14

Giáo Xứ Chúa Cứu Thế – Phú Dòng

Hội Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miền Nam 2018

(Ngày 25 tháng 6 năm 2018)

  1. Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Chúa Cứu Thế, Phú Dòng.
  1. Thời gian: từ 8g00 – 16g00

7g00 – 8g00: Đón tiếp – nhận tài liệu, thẻ đeo tên.

8g00 – 8g30: Tập trung, ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ

8g30 – 8g45: Tập hát chung, ôn các bài hát lễ, các bài hát về Đức Mẹ.

8g45 – 9g15: Giới thiệu Cha P. Giám Tỉnh, Cha Bề trên Tu Viện Phú Dòng, quý Cha đặc trách Hội Đức Mẹ Miền Nam

9g15 – 9g30: Cha Phó Giám tỉnh Nguyễn phát biểu

9g30 – 10g30: Đại diện các Hội giới thiệu (4 ph/hội ) ( 15 đợn vị)

10g45 – 11g15: Làm việc kính Đức Mẹ

11g15 – 12g15:  Ăn trưa – nghỉ trưa

12g30 – 13g45: Văn nghệ: LINH ẢNH TÌNH YÊU

14g00 – 14g30: Lần chuỗi Mân Côi

14g30 – 14g50: Cha P. Giám tỉnh phát biểu và gửi quà cho các hội viên

14g50 – 15g00: Đại diện Hội viên cám ơn

15g00 – 16g00:  Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự –

Sau Thánh Lễ cha P. Giám Tỉnh cám ơn Đức Cha và tuyên bố kết thúc đại hội.

  1. Các công việc: xin quý cha giúp

–         Cha Trung (Phitô ): giúp ổn định trong nhà thờ, làm MC giới thiệu chương trình ( Cha P. Giám tỉnh, Cha bề trên…mời các hội viên các nơi)

–         Cha Ngọc Minh (Đămpau): giúp tập các bài hát trong thánh lễ, và điều khiển cộng đoàn trong thánh lễ.

–         Cha Vân Anh ( Phan Thiết) hướng dẫn cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi.

–         Cha Xuân Lộc hướng dẫn giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

–         Cha Hạnh phụ trách chương trình văn nghệ

–         Cha Hạnh giúp chuẩn bị đón tiếp, in ấn tài liệu…

–         Cha Phú Lộc điều hành chung

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới