Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam đón nhân 25 thành viên mới

Thứ Sáu, 06-12-2019 | 17:31:20

Vào chiều Thứ tư ngày 04/12/2019 cha linh hương Phaolô Nguyễn Hữu Thuân trước Thánh lễ đầu tháng 12 của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có nửa giờ tinh tâm và cầu nguyện với Mẹ Hằng Giúp sau đó nghi thức tuyên hứa gia nhập hội ĐMHCG của 25 thành viên sau cùng là nghi thức chúc lành với bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đức Tín GXĐMHCG

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới