Hội Đồng Quản Trị Trung Ương Dòng Chúa Cứu Thế kinh lược Chilê

Thứ Sáu, 06-10-2017 | 23:33:02

Cuộc Kinh lược của HĐQT TW bắt đầu với cuộc họp lần thứ hai tại Santiago, Chile, như là một phần của chuyến viếng thăm ngoại thường của URSAL. Các cố vấn trung ương, Cha Rogerio Gomes và Pedro López đã cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với tất cả các anh em tỉnh Santiago và tỉnh Buenos Aires về các quyết định của Tổng hội XXV. Các anh em  rất hoan nghênh, sẵn sàng thảo luận và chia sẻ trong bầu khí thân thiện và tình huynh đệ.

 

Sáng sớm Chúa Nhật, ngày 1 tháng 10, tất cả các cộng đồng ở tỉnh Santiago đã cùng nhau tổ chức “ngày Mẹ Hằng Cứu Giúp” bằng một Thánh Lễ long trọng và sau đó là cuộc cuộc rước kiệu rất trang nghiêm.

P. PedroLópez, CSsR

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới