Học Viện Thánh Anphongsô Dâng lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 01:24:23

Vào lúc 14g oo cha Giám đốc cùng quý Cha giáo… cùng quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô hiệp dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Cha Antôn Phạm Văn Nam CSsR….

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook