Hoan Ca Bên Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Linh Ảnh Tình Yêu

Thứ Tư, 27-06-2018 | 11:32:05

12g 30 – 15g 00: Văn nghệ: LINH ẢNH TÌNH YÊU, Lần chuỗi Mân Côi, Cha Phó Giám Tỉnh Nguyễn Đức Thông chia sẻ với các hội viên

Lần chuỗi Mân Côi

Cha Phó Giám Tỉnh Nguyễn Đức Thông chia sẻ với các hội viên

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới