Hoa Kỳ: Tuần lễ Di dân Quốc gia từ ngày 6-12 tháng 1

Thứ Hai, 07-01-2019 | 15:33:47

Giáo hội làm nổi bật sự hiện diện và tình hình của những người nhập cư

Tuần lễ Di dân Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 12 năm 2019, tại Hoa Kỳ. Trong gần nửa thế kỷ, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã tổ chức Tuần lễ Di dân Quốc gia, vốn tạo cơ hội cho Giáo hội để làm nổi bật bật sự hiện diện và tình hình của những người nhập cư, những người tị nạn, các nạn nhân còn sống sót của nạn buôn người. Tuần lễ phục vụ như một hội cho cả việc cầu nguyện cũng như hành động để hỗ trợ những người nhập cư và những người tị nạn.

Chủ đề cho dịp kỷ niệm sự kiện năm nay – “Xây dựng các Cộng đồng Chào đón” – nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và cơ hội đối với những người Công giáo để tham gia vào việc cam kết và chào đón những người mới đến còn chân ướt chân ráo và đồng thời giúp họ dễ dàng chuyển sang một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Các cộng đồng chào đón không xuất hiện một cách tình cờ mà được thiết lập thông qua các công việc đầy khó khăn và sự xác tín của người dân nơi đây thông qua dịch vụ trực tiếp, việc chia sẻ kinh nghiệm và đức tin, việc vận động và xây dựng tổ chức.

“Trong thời điểm này, điều đặc biệt quan trọng đối với Giáo hội đó chính là làm nổi bật tinh thần chào đón mà tất cả chúng ta đã được mời gọi để trở nên hiện thân trong việc đáp lại những người nhập cư và những người tị nạn đang ở giữa chúng ta, tham gia vào Giáo hội và các cộng đồng của chúng ta”, Đức Giám mục Joe Vásquez Địa phận Austin, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), cho biết.

Các tài liệu giáo dục và các tài liệu khác về Tuần lễ Di dân Quốc gia hiện đã được đăng tải và mọi người có thể tải xuống tại địa chỉ: https://justiceforimmigrant.org/take-action/national-migration-week/

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới