Hình ảnh Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Sài Gòn Mùa Chay 2018 ngày thứ III

Thứ Năm, 22-03-2018 | 00:37:34

“Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta”: (Mc 10,21a)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 21/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ III

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới