Hình ảnh Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Sài Gòn Mùa Chay 2018 ngày thứ II

Thứ Ba, 20-03-2018 | 23:54:59

Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó.

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9, 21a)

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/03/2018

Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua ngày thứ II

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới