Hình ảnh Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 dành cho người lớn ngày thứ II

Thứ Sáu, 23-03-2018 | 23:13:22

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”. (Mc 7, 37)

Tôi có mong được Thầy Giêsu chữa cho hết câm điếc không ?

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 23/03/2018

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 dành cho Người lớn ngày thứ II

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới