Hình ảnh Thánh lễ ngày Mồng Ba Tết - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 08-02-2019 | 01:47:58

Hành Hương Minh niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Mồng Ba Tết Kỷ Hợi 2019

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới