Hình ảnh Thánh lễ Mừng Thương thượng Thọ 90 tuổi của Bà cố Gioanna Phan Thị Nhị

Thứ Hai, 10-09-2018 | 02:17:19

Hôn qua ngày 8/9 Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Thanh, Giáo Hạt Bảo Lộc lúc 10g 00 Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Thượng Thượng Thọ cho Bà Cố Gioanna là Thân mẫu của một gia đình 12 người con trong đó có hai người con là Tu Sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện và Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn hồng phúc xuống trên Bà cố Gioanna và đại gia đình….

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới