Hình ảnh Thánh lễ Mồng Hai Tết - Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Năm, 07-02-2019 | 14:20:54

Ngày Mồng Một Giáo Hội dạy chúng ta tôn vinh, kính thờ Thiên Chúa là Nguồn Cội đích thật của con người; ngày Mồng Hai, Giáo Hội còn mời gọi chúng ta kính nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ là cội nguồn cuộc sống thể xác của chúng ta.

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa trong ngày đầu Năm Mới Kỷ Hợi: chúng ta kính Nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ theo tinh thần của Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15 ,4)

Bài Giảng:

HHHHHHHHHH

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook