Hình ảnh Thánh lễ Khấn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 21:24:37

8g 30 ngày 28/06/2018 Thánh lễ khấn lần đầu của 12 tập sinh và 11 Thầy Học Viện sẽ khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế; Tỉnh Dòng Việt Nam

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới