Hình ảnh Thánh lễ CĐ Tỉnh Dòng, đại diện các hội đoàn Gx Đức Mẹ HCG & nhóm Bảo vệ Sự Sống

Thứ Năm, 28-09-2017 | 01:09:03

Chiều nay lúc 15g Cộng Đoàn Chúa Cứu Thế, cha Giám tỉnh, cha Phó Giám tỉnh cùng quý Cha. Thầy trong cộng đoàn, Cha Paul Bùi Thông Giao, cha Micaen Ngô Đình Vãn CĐ Sài gòn, cha Giuse Nguyễn Duy Hải CĐ Cần Giờ về cùng hiệp Dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Anrê để Thầy sớm ở trong vinh quang cùng với Chúa, Đấng mà Thầy hằng mong ước…

17g 00’ cha Bề trên Chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha Phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí cùng quí ban đại diện các hội đoàn trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy Anrê…

18g 00’ Cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng và một số anh chị em nhóm Bảo Vệ Sự Sống cùng đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy sớm về hưởng sự sống trong Thiên Chúa

VIDEO Thánh lễ

Hình Ảnh

Thánh lễ các hội đoàn trong Gx

Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới