Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục CSsR

Thứ Ba, 18-09-2018 | 21:18:55

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

Sáng nay thứ Ba ngày 18/09/2018 Cha Phó Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ tế thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục CSsR

Cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.RSinh ngày: 10/09/1925 tại Thượng Đồng – Bình Lục – Hà Nam

Ngài Khấn Lần đầu: 15/09/1950. Lãnh sứ vụ Linh mục: 08/09/1955. An nghỉ trong Chúa lúc 19h00, thứ Bảy, 15.09. 2018, tại Nhà hưu của Tỉnh DCCT Việt Nam.

Tạ ơn Chúa Cha Antôn Phạm Văn Nam sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục. Với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, của đất nước và của Tỉnh Dòng nhưng ngài rất mong mỏi một ý hướng Tông Đồ của Chúa Cứu Thế: “Sau những năm Đệ tử, Tập viện, Học viện và làm việc Tông đồ Đại Phúc, Tĩnh tâm… cảm nghiệm vinh dự và niềm sung sướng được sống đời tu trì DCCT. Quyết dấn thân trọn vẹn, vĩnh viễn cho Chúa Cứu Thế và Dòng Thánh; sống đời tân hiến và hoạt động tông đồ, đặc biệt Đại Phúc và Tĩnh tâm. Rất mong ước, khát khao Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng Cha Thánh tạo điều kiện để Tỉnh Dòng được tổ chức nhiều Ban thừa sai giảng các Tuần Đại Phúc và Cấm phòng khắp nơi.”

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10h00 Chúa Nhật, 16/09/2018, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

Thánh lễ An táng cử hành lúc 6h00 sáng thứ Ba: 18/09/2018, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Sau Thánh lễ, thi hài cha Antôn sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Antôn sớm được Chúa đưa vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong vòng tay yêu thương của Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới