Hình ảnh Thánh lễ An Táng Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Tự thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 00:45:51

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25

Sáng 15/06/2018 vào lúc 8g 30 Thánh lễ an táng Bà Cố Lucia là thân mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR tại Giáo Xứ Thổ Hoàng , Giáo Phận Buôn Mê Thuột. Cha Giuser chủ tế thánh lễ, cùng hiện diên trong thánh lễ an táng bà cố có cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyên Ngọc Bích, cha Tổng Đại Diện Giaops Phân Buôn Mê Thuột cùng quý cha trong giáo phận, quý cha Dòng Cứu Thế… cùng quý Tu Sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em… quý đại diện anh chị em Công Giáo xa quê Miền Bắc và anh chị em Miền Nam…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới