Hình ảnh tam nhật mừng kính Thánh Anphongsô Maria Liguori ngày thư I 30/07/2018

Thứ Hai, 30-07-2018 | 22:25:47

“Ai tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất. Ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự”

Chiều nay 17g 30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khai mạc tam nhật mừng lễ Thánh  Anphongsô Maria Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế: Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh (1696 – 1787)

18G 00 Thánh lễ tạ ơn với chủ đề: “Con đường sống thánh và nên Thánh của Anphongsô”

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới