Hình ảnh nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà (Boniface) C.Ss.R

Chúa Nhật, 10-06-2018 | 15:06:19

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

Sáng nay lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 10.06.2018 tại phòng khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Cha Tôma Trần Quốc Hùng bề trên Nhà Sài Gòn, Cha Phaolô Trần Văn Quang bề trên Nhà Hưu Dưỡng cùng đông đảo quý Cha các cộng đoàn Tỉnh Dòng, Nhà Sài Gòn, Nhà Hưu Dưỡng, Nhà Mai Thôn (Học Viện, Dự Tập) cùng quý thân bằng quyến thuộc và quý ông bà anh chị em tham dự nghi thức tẩm liệm và hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Cầu Nguyện cho linh hồn Thầy (Boniface) Gioakim Trần Văn Thà được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Xin Chúa đón nhận Thầy vào trong vong tay yêu thương của Ngài…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới