Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R.

Thứ Hai, 17-09-2018 | 00:37:35

Sáng nay vào lúc 10h00 sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng chủ sự nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam Tu Sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn…

Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam Tu Sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn…

Cha Tôma Giảng lễ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới