Hình ảnh nghi thức Tẩm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang

Thứ Năm, 19-07-2018 | 18:55:58

Sáng nay 10g 00 Cha Bề trê Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Chủ Tế nghi thức Nhập Quan và Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang, tại phòng khách Tu Viện…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook