Hình ảnh nghi thức di quan Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Tự thân Mẫu cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Thứ Bảy, 16-06-2018 | 00:40:24

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới