Hình ảnh Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Thứ Ba, 16-10-2018 | 21:55:08

Hôm nay 16/10 ngày Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR Vị Thánh của những Phép lạ – Bổn Mạng của các Bà Mẹ Mang Thai và các em Ấu Nhi…

Vào lúc 18g 00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Bề trên Giám tỉnh, Cha phó Giám tỉnh, Cha Bề trên chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn cùng với quý Cha, quý Thầy và đông đảo quý ông bà anh chị em kháp nơi về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Mừng lễ Thánh Giêrađô, vị Thánh sống hết mình cho Thánh Ý Chúa được thành sự và nên đồng hình với Con Chúa chịu đóng đinh…

Xin cho mỗi người chúng con hôm nay mừng Thánh Giêrađô xin Ngài chuyển cầu cho chúng con cũng biết sống chu toàn thánh ý Chúa luôn mãi…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook