Hình ảnh Mồng Hai Tết Kỷ Hợi - Hành hương Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn II

Thứ Năm, 07-02-2019 | 13:50:04

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4
 
Vào lúc16g 30 ngày Mồng Hai Tết Kỷ Hợi: theo truyền thống và tinh thần đạo đức hằng năm vào dịp tết cổ tryền của Dân Tộc, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn quý ông bà anh chị em khắp nới quy tu về cùng nhau củ hành cuộc Hành Hương Minh Niên với Mẹ và nhờ Mẹ xin Chúa tuân đổ muôn ơn lành xuông trên Quê Hương Đất Nước, xuống trên Gia đình và đến ở trong mọi người trong Năm Mới này…
 
Nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho Ông Bà Tổ Tiên Cha Mẹ.. trong năm mới được An Binh và Thánh Đức…

Cha Bề trên Chánh xứ đón Đức Cha Giuse Gm Phú Cường đến chủ tế Thánh lễ Hành Hương ngày Mồng 2 Tết Kỷ Hợi “Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới