Hình ảnh lễ Tang Cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR - Gx Bắc Thành, Giáo Phận Nha Trang 31/08/2018

Thứ Bảy, 01-09-2018 | 00:20:40

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

  • 6g 00 tại Nhà Nguyện Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang: Cha Bề Trên Gioan Baotixita Nguyễn Thành Hừng chủ sự nghi thúc tẩm liệm

  • 7g 30 Nghi thức di quan từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang đến Nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành

Cha Giuse Nguyễn Tấn Hùng CSsR chủ sự nghi thức di quan

  • 8g 00 Thánh lễ An táng tại Nhà thờ Giáo xứ Bắc Thành do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chủ tế.

  • Nghi thức tiễn biệt và hỏa táng:

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới