Hình ảnh cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích gặp gỡ Ông Bà Cố quý Thầy Tân Khấn 2018 và chuẩn bị Thánh lễ

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 21:22:38

7g 30 ngày 28/06 trước Thánh lễ cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR gặp gỡ Ông Bà Cố quý Thầy Tân Khấn 2018

Tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ Ơn

 

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới