Linh mục đoàn Giáo phận Vinh kiến nghị về thảm họa môi trường

Thứ Bảy, 21-05-2016 | 01:51:26

Trước Thảm họa môi trường Biển Miền Trung và sự lần lữa, không minh bạch của nhà cầm quyền, thể hiện sự coi rẻ tính mạng người dân và nói giống Việt, toàn thể 238 linh mục thuộc Hội Đồng Linh mục Giáo phận Vinh đã gửi Kiến nghị đến các cơ quan cao nhất của Việt Nam.

Bản Kiến nghị nêu rõ sự ủng hộ đối với Thư chung của Đức Giám mục Giáo phận ngày 13/5/2016, Bản Thông cáo của Ban Công lý – Hòa bình Giáo phận ngày 27/4/2016, Bản Kiến nghị của các linh mục Hạt Kỳ Anh về thảm họa này và các yêu cầu chính đáng trong xử lý thảm họa.

Toàn văn Kiến Nghị và các chữ ký trực tiếp của toàn thể Hội Đồng Linh mục Giáo phận Vinh như sau:

KiennghiHDLMVinh (21)

 

KiennghiHDLMVinh (1)

KiennghiHDLMVinh (11)

KiennghiHDLMVinh (4)

KiennghiHDLMVinh (10)

KiennghiHDLMVinh (7)

KiennghiHDLMVinh (2)

KiennghiHDLMVinh (9)

KiennghiHDLMVinh (3)

KiennghiHDLMVinh (20)

KiennghiHDLMVinh (14)

KiennghiHDLMVinh (13)

 

 

KiennghiHDLMVinh (6)

KiennghiHDLMVinh (16)

KiennghiHDLMVinh (18)

KiennghiHDLMVinh (22)

 

KiennghiHDLMVinh (8)

KiennghiHDLMVinh (23)KiennghiHDLMVinh (15)

KiennghiHDLMVinh (19)

KiennghiHDLMVinh (24)

KiennghiHDLMVinh (17)

KiennghiHDLMVinh24

KiennghiHDLMVinh (12)

 

 

 

 

 

 
KiennghiHDLMVinh (5)

Nguồn: GPVO

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook