Hãy Trở Lại Ngay

Thứ Tư, 10-01-2018 | 15:34:06

“Các người sẽ chết trong tội lỗi các người”  (Ga 8:21)

Đừng trì hoãn đến ngày mai

Ai cũng biết rằng bất cứ giờ nào kẻ tội lỗi trở lại Chúa đều tha thứ, nhưng những người cố chấp sống mãi trong tội lỗi, khinh thường lời mời gọi của Chúa, thường chết trong tội lỗi:

“Các người sẽ chết trong tội lỗi các người”.  (Ga 8:21)

Chúa đã phán ai chỉ chờ đến giờ chết mới tìm Chúa sẽ không gặp được Người:

“Các ngươi tìm Ta, nhưng không tìm thấy Ta.”  (Ga 7:34).

Chúng ta hãy vội vã tìm Chúa ngay khi đang có thể tìm được:

 “Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp. Hãy kêu khẩn Người, lúc Người còn ở gần.”  (Is55:6)

Hỡi người tội lỗi khốn nạn, mù lòa! Các người cứ chờ đợi đến giờ chết mới trở lại, lúc đó không phải là thì giờ trở lại nữa. Chúa muốn cứu hết mọi người, nhưng Người phạt sự cứng lòng.

Thật đáng ái ngại cho tội nhân nào đó bất ngờ bị trúng gió, bất tỉnh, chết không được chịu các phép Bí tích sau cùng, và cũng không tỏ dấu gì ăn năn hối cải cả! Trái lại, vui mừng biết bao cho những ai rút kinh-nghiệm đó để hối cải ăn năn ngay sau lời kêu gọi.

Sao khi còn thời giờ, ta không trở lại hối cải, để khỏi sống trong cảnh thật nguy hiểm hòng hư mất đời đời? Thật khủng-khiếp khi thấy một người tội lỗi chết bất thình lình, sao những người tội lỗi khác lại cứ sống đắm mình trong tội lỗi lâu năm lâu tháng?

Cố chấp sống trong tội lỗi, nguy hiểm biết bao!

“Cân và cán cân chính xác thuộc về Giavê, mọi quả cân trong túi đều là công trình của Người.” (Cn 16:11)

Chúng ta không để ý gì đến các ơn lành Chúa đổ xuống trên chúng ta, nhưng Chúa lại lưu ý xét xem các ơn đó có sinh ích gì cho chúng ta không? Thật đáng buồn cho những người tội lỗi, cứ thoái thác không chịu ăn-năn hối cải mãi đến chết.

Thánh Vincent Ferrer nói rằng: “Một người đắm mình trong đàng tội lỗi và đến giờ chết ăn năn trở lại thì lạ lùng hơn là phép lạ kẻ chết sống lại.”

Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Galát:

“Anh em đừng lừa dối mình, ThiênChúa không dung-thứ kẻ nhạo-báng Người. Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy.” (Gl 6:7).

Đừng để đến giờ chết mới nghĩ đến việc trở lại, khi mà các bác-sĩ đã bó tay, bệnh nhân lúc tỉnh lúc mê mới tiếc nuối những thời giờ Chúa cho, và ước mong chớ gì Chúa cho sống thêm một tháng, một tuần nữa. Hãy trở lại ngay từ bây giờ, hãy cảm tạ Chúa, hãy ăn năn hối cải, đền bù những lỗi lầm đã xúc phạm đến Chúa, để được sống trong ơn sủng Chúa đến chết. Đó là một nguồn hạnh phúc vĩ đại hơn tất cả của cải châu báu trần gian.

Lời nguyện cậy trông

Lạy Chúa! Không có ai nhẫn nại chờ đợi con hơn Chúa. Nếu lòng lân tuất Chúa không bến bờ, thì con đã phải thất vọng. Nhưng Chúa đã chết để con được tha thứ và cứu rỗi.

Chúa bảo con phải cậy trông, nên con cậy trông Chúa. Khi mà những tội lỗi đoán phạt con, thì những lời hứa và công nghiệp vô cùng của Chúa giúp con thêm can đảm. Chúa đã hứa đổ hồng ân xuống cho bất cứ ai trở lại với Chúa:

“Hãy trở lại với Ta và các con sẽ được sống.”  (Ed 18:3).

Chúa đã hứa sẽ hôn ẳm bất cứ ai trở về với Chúa:

“Hãy trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi.” (Gr1:3).

Chúa đã phán: Chúa không từ bỏ những người khiêm nhường và thống hối. Lạy Chúa! Con lo buồn vì đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều; con đáng sa hỏa ngục, nhưng giờ đây con trở lại cùng Chúa và thề hứa sẽ không bao giờ phạm tội mất lòng Chúa và luôn yêu mến Chúa.

Lạy cha hằng có đời đời! Xin cho con biết tuân theo ý cha cho đến chết, như Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha và vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Xin cho con ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bầu cử với Chúa cho con.

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha”của Cha Thánh Anphongsô

  Chuyển ngữ: Ông Phêrô Bùi Đắc Hữu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới