Hãy dấn thân phát triển bền vững

Thứ Ba, 29-11-2016 | 06:52:49

Ngày thứ hai 28/11, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đón tiếp các tham dự viên Phiên họp toàn thể của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học ở Hội trường Mật tuyển Dinh Tông Tòa tại Vatican.

Phiên họp quy tụ các nhà khoa học hàng đầu từ nhiều lĩnh vực để thăm dò những tiến bộ khoa học đã đạt đến hoặc được kỳ vọng ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển bền vững các xã hội loài người và môi trường của các xã hội này, cả tốt lẫn xấu.

phat-trien-ben-vung

Sự hiểu biết thực tiễn về phát triển bền vững mà từ đó các thành viên Viện Hàn Lâm được mời gọi hoạt động là một sự hiểu biết, trong đó, việc phát triển cần phải đóng góp cho sự sống trên Trái đất, nhằm duy trì một sự cân bằng tương đối ổn định của văn minh nhân loại bên trong sinh thái đang diễn ra thường xuyên, và ngày càng rộng lớn hơn của hành tinh.

Trong các nhận định soạn cho dịp này và được phát biểu trước các thành viên Hàn Lâm Viện, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Các nhà khoa học, những người hoạt động không vì các lợi ích chính trị, kinh tế hay ý thức hệ, có nhiệm vụ phát triển một mô hình văn hóa có khả năng đương đầu được với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu và những hậu quả xã hội của nó để tiềm năng to lớn về năng suất sẽ không dành riêng chỉ cho một ít người”.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị, được thông tin bởi những nỗ lực của cộng đồng khoa học, hãy xây dựng các đạo luật và một cơ cấu quốc tế các chuẩn mực ràng buộc nhằm bảo vệ trật tự tạo thành, và đặt sinh thái con người tại trung tâm.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hiện nay cần phải xác lập, với sự cộng tác của quý vị, một hệ thống quy phạm bao gồm những giới hạn bất khả xâm phạm, và bảo đảm việc bảo vệ các hệ sinh thái trước những hình thức mới của quyền lực, bắt nguồn từ mô hình kinh tế-kỹ thuật, gây ra thiệt hại không thể đảo ngược không những đối với môi trường, mà còn đối với các xã hội của chúng ta, đối với dân chủ, công lý và tự do”.

Phiên họp toàn thể của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học khai mạc hôm 25/11 và bế mạc vào ngày 29/11.

Tuệ-Đan chuyển dịch

Tags: , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới