Hãy chuẩn bị sẵn sàng

Thứ Sáu, 28-07-2017 | 22:16:44

“Không biết chết giờ nào, nên chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng” (Thánh Augustino).

Chúa không cho chúng ta biết ngày giờ nào chết, nhưng Chúa bảo chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sang, vì giờ chết đến như kẻ trộm.

Khi giờ chết đến, thật khó lòng giữ được tâm hồn bình thản trong giờ lo âu này. Cứ trì hoãn đến phút chót, tức giờ chết mới chuẩn-bị cho cuộc sống đời đời, là một cuộc mạo hiểm thiếu khôn ngoan. Thiên Chúa phán:“Ta sẽ xét xử công minh.” (Rm12,19)

 Bạn đọc mến! Không ai biết được có thể những hàng chữ này, bạn đang đọc là những tiếng cảnh-cáo sau cùng? Chúng ta hãy mau mau chuẩn-bị, kẻo bất ngờ thần chết đến, lôi chúng ta đi, mà không kịp chuẩn bị Thánh Augustine nói:

 “Không biết chết giờ nào, nên chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

 Thánh Phaolô nói mạnh hơn:

 “Anh chị em hãy lo phần rỗi linh hồn một cách run sợ, kinh hãi. (Pl 2,12).

Thánh Antôniô kể rằng: Một ông vua nước Sicily, muốn cho một quan cận thần hiểu được phần nào ông đang giữ ngai báu với bao sợ hãi, vua cho quan cận thần ngồi vào bàn ăn, lưỡi gươm đeo lủng-lẳng trên đầu với một sợi chỉ mành. Quá sợ hãi, quan không thể ăn uống được gì. Chúng ta cũng đang sống trong cảnh nguy-hiểm tương tự, lưỡi gươm tử thần sẵn sàng giáng xuống chúng ta bất cứ lúc nào, và tiếp liền số phận đời đời được định đoạt.

“Cho dù cây đổ hướng Nam hay hướng Bắc. Cây đổ chỗ nào thì nằm chỗ đó.” (Gv11, 3)

Khi thần chết đến, nếu chúng ta sống trong ơn nghĩa Chúa, chúng ta kêu lên với bao hân hoan:

“Tôi đang được bảo đảm phần rỗi. Không bao giờ tôi sợ mất Chúa. Đời đời tôi được hạnh phúc.”

Trái lại, một người chết khi đang đắm mình trong tội lỗi sẽ kêu lên thắm thiết:

 “Tôi đã lầm lỗi cho đến đời đời, không bao giờ tôi sửa lại được các lỗi lầm này.”

 Lời  Nguyện Cậy Trông

Ôi lạy Chúa, chưa có ai yêu con hơn Chúa. Nhưng ai oán thay, cũng không có ai mà con lại phản nghịch, nhục mã hơn Chúa! Ôi, các thương-tích, máu cực châu báu Chúa đổ ra là nguồn hy vọng của con.

 Lạy Chúa hằng có đời đời, xin Chúa đừng nhìn đến các tội lỗi con, nhưng xin Chúa nhìn đến các thương tích Con Chúa, nhìn đến con yêu dấu Chúa đã chết đau khổ để cứu-chuộc con, mà tha thứ cho con.

Lạy Chúa, con thống-hối tội-lỗi con, Chúa đã tạo dựng nên con, nên con phải yêu mến Chúa, đâu phải Chúa dưng nên con để con nhục mã Chúa. Vì yêu mến Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho con và cho con được yêu mến Chúa.

Trước đây con đã chống lại ý Chúa, nay con không còn dám chống trả nữa. Con sẽ thi hành những gì Chúa truyền dạy cho con. Chúa muốn con đừng phạm tội nữa, trái lại yêu Chúa hết lòng, con xin làm theo ý Chúa, như lời Thánh Bônaventura đã nói xưa:

“Con chỉ yêu một Chúa, và chỉ một mình Chúa mà thôi”.

Con quyết chí từ nay về sau không bao giờ dám phạm tội nữa, và dùng quãng đời còn lại để khóc than lỗi lầm và yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria là mẹ con, xin Mẹ bầu cử với Chúa Giêsu, Con Mẹ, cho con.

Trích tác phẩm “Đường Về Nhà Cha” của Cha Thánh Anphongsô

  Chuyển ngữ: Phêrô Bùi Đắc Hữu

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới