HA/ Thánh lễ Hội Legio Marie Mừng Lễ Truyền Tin - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_25/03/2021

Chúa Nhật, 28-03-2021 | 22:44:55

HA/ Thánh lễ Hội Legio Marie Mừng Lễ Truyền Tin – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_25/03/2021
 
Photo Đức Tín GXĐMHCG
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới