Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - 14/10/2018

Thứ Bảy, 13-10-2018 | 21:34:43

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B

14/10/2018

Văn Phòng Giáo Xứ trân trọng thông báo:

Thứ Hai, Ngày 15/10:

17g 30: Hành hương kính Thánh Giêrađô: (Dành riêng cho thai nhi và thai phụ)

18g 00: Thánh lễ đồng tế

Trong Thánh lễ có làm phép Khăn Thánh Giêrađô và tặng cho các bà bầu.

Thứ Ba, Ngày 16/10: Lễ Thánh Giêrađô

17g30: Hành hương kính Thánh Giêrađô

18g00: Thánh lễ đồng tế: Sau Thánh lễ có tặng bánh cho Cộng đoàn.

Thứ Tư, Ngày 17/10: (Nhóm Cha Quang Uy và Tiến Lộc: Cầu cho bệnh nhân và khuyết tật (thay cho ngày Quốc TếBệnh Nhân 11/2/2019 nhằm ngày Chúa Nhật)

17g00: Sinh hoạt và cầu nguyện (Cha Quang Uy và Cha Tiến Lộc)

18g00: Thánh lễ đồng tế (có xức dầu bệnh nhân)

Lưu ý: Trong những ngày mừng lễ Thánh Giêrađô, tại Nhà Nguyện các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

       Kính mời Cộng đoàn quan tâm tham dự.    

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới