Giới trẻ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Miền Nam viếng cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Chúa Nhật, 28-07-2019 | 19:19:43

Lúc 11g00 cha đặc trách giới trẻ Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng quý anh chị em giới trẻ thừa sai DCCT Miền Nam đến viếng cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới